Ngày phát hành: 2020

Số trang: 99

Kích thước: 19 x 13 x 0.8 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật phòng, chống tham nhũng

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

(Thanh tra) - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: