Ngày phát hành: 2019

Số trang: 40

Kích thước: 13 x 19 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật quốc tịch Việt Nam ( hiện hành ) sửa đổi, bổ sung năm 2014

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

14,000₫

Giá bìa:

14,000₫

Số lượng:

Luật Quốc Tịch Việt Nam Năm 2008 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 13-11-2008. Cuốn sách hỗ trợ, tạo điều kiện để mọi cá nhân, tổ chức tăng hiểu biết về pháp luật; tránh vi phạm pháp luật; biết sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp của mình, của Nhà nước và xã hội.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: