Ngày phát hành: Năm 2011
Số trang: 50
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Phương Đông

Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Chương I: Những quy định chung..
Chương II: Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp..
Chương III: Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả trong xây dựng, chiếu sáng công cộng..
Chương IV: Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả trong giao thông vận tải..
Chương V: Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp..
Chương VI:Sử dụng năng lương tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động dịch vụ và hộ gia đình..
popup

Số lượng:

Tổng tiền: