Ngày phát hành: 2020

Số trang: 40

Kích thước: 13x19cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật thanh niên

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

12,000₫

Giá bìa:

12,000₫

Số lượng:

Luật Thanh niên được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: