Ngày phát hành: 2009

Số trang: 178

Kích thước: 13x19cm

NXB: NXB Phương Đông

Luật thi hành án hình sự

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

36,000₫

Giá bìa:

36,000₫

Số lượng:

Mục Lục
Chương 1: Những quy định chung
Chương 2: Hệ thống tổ chức thi hành án hình sự, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền trong thi hành án hình sự
Chương 3: Thi hành án phạt tù
Chương 4: Thi hành án tử hình
Chương 5: Thi hành án treo, án phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ
...
popup

Số lượng:

Tổng tiền: