Ngày phát hành: 
Số trag:
Kích thước:
NXB: NXB Tài Chính

Luật thuế giá trị gia tăng - thuế thu nhập doanh nghiệp

Tác giả: Bộ Tài Chính

Giá bán:

50,000₫

Giá bìa:

50,000₫

Số lượng:

Thông tư số 04/ 2009/TT - BTC ngày 13 tháng 01 năm 2009
Quyết định số 16/ 2009/ QĐ - TTG ngày 21 tháng 01 năm 2009 
Thông tư số 13/ 2009/ TT - BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009
popup

Số lượng:

Tổng tiền: