Ngày phát hành: Năm 2010
Số trang: 147
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Luật thương mại ( có hiệu lực từ 01-01-2006 )

Giá bán:

27,000₫

Giá bìa:

27,000₫

Số lượng:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cần biết về luật thương mại
Phần thứ hai: Luật số 36/2005/QH11 Ngày 14-6-2005 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam về thương mại
popup

Số lượng:

Tổng tiền: