Ngày phát hành: 2021

Số trang: 76

Kích thước: 19 x 13 x 0.5 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia sự thật

Luật tố cáo ( hiện hành sửa đổi năm 2020 )

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

20,000₫

Giá bìa:

20,000₫

Số lượng:

Nội dung cuốn sách là văn bản Luật Tố cáo năm 2018 được hợp nhất với nội dung sửa đổi của Luật Doanh nghiệp năm 2020. Luật Tố cáo (hiện hành) (sửa đổi năm 2020) gồm 9 chương, 67 điều, quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: