Ngày phát hành: 2020

Số trang: 91

Kích thước: 19 x 13 x 0.5 cm

NXB: NXB Chính trị quốc gia

Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

Tác giả:Quốc Hội

Giá bán:

16,000₫

Giá bìa:

16,000₫

Số lượng:

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 26/11/2015, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016. Luật gồm 10 chương, 73 điều, quy định về nguyên tắc tổ chức điều tra hình sự; tổ chức bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của Cơ quan điều tra gồm: cơ quan điều tra của Công an nhân dân; cơ quan điều tra trong Quân đội nhân dân; cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; quan hệ phân công, phối hợp và kiểm soát trong hoạt động điều tra hình sự; bảo đảm điều kiện cho hoạt động điều tra hình sự và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: