Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 479
Kích thước:14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao thông vận tải

Lý luận nhà nước và pháp luật

Tác giả: GS.TS. Phạm Hồng Thái

Giá bán:

79,000₫

Giá bìa:

79,000₫

Số lượng:

Chương 1: Khái quát chung về nhà nước và pháp luật
Chương 2: Nguồn gốc và các dấu hiệu đặc trưng của nhà nước
Chương 3: Bản chất, hình thức, chức năng của nhà nước và bộ máy nhà nước
Chương 4: Kiểu nhà nước
....
popup

Số lượng:

Tổng tiền: