Ngày phát hành: Năm 2020

Số trang: 511

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Khoa Học Kỹ Thuật

Macroeconomic theories, multi factors and impacts on emerging economies

Tác giả:Đinh Trần Ngọc Huy

Giá bán:

185,000₫

Giá bìa:

185,000₫

Số lượng:

Sau khi xuất bản 5 cuốn sách về Quản lý rủi ro - phần I & II, Quản trị doanh nghiệp hiện đại - phần I&II và Lãnh đạo hành động - phần I, tại địa phương và toàn cầu, chúng tôi xác định các cơ hội để phát triển thêm nội dung về một trong những vấn đề nóng của Kinh tế vĩ mô tác động đa các quốc gia như nước phát triển, nước đang phát triển trong đó có Việt Nam

popup

Số lượng:

Tổng tiền: