Ngày phát hành: 04/2007
Số trang: 287
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Đại học kinh tế quốc dân

Marketing công cộng

Tác giả:PGS.TS Vũ Trí Dũng

Giá bán:

34,500₫

Giá bìa:

34,500₫

Số lượng:

Marketing là một khoa học mà việc ứng dụng nó ngày càng trở nên cần thiết và phổ biến trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh.Theo đà phát triển kinh tế,xã hội ở Việt Nam,ngày càng có nhiều tổ chức"phi lợi nhuận" nghiên cứu và tìm cách vận dụng tư duy,quy trình và các kỹ thuật marketing trong quá trình thực hiện và quản lý các hoạt động chức năng.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: