Ngày phát hành:20/06/2014

Số trang:294

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Hồng Đức

Marketing công nghiệp - Industrial marketing

Tác giả:ThS. Hồ Thanh Lan

Giá bán:

78,000₫

Giá bìa:

78,000₫

Số lượng:

Đây là một tác phẩm Marketing chuyên sâu vào lĩnh vực công nghiệp - một hoạt động cơ bản của nền kinh tế quốc dân ở Việt Nam, nhưng việc ứng dụng kiến thức Marketing căn bản vào lĩnh vực này trong nền kinh tế thị trường trên thực tế ở nước ta chưa có hiệu quả, đặc biệt là kiến thức chuyên nghiệp về Marketing giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong bối cảnh cạnh tranh mạnh mẽ về sản phẩm, giá cả, chất lượng, lưu thông phân phối và chiêu thị.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: