Ngày phát hành: Năm 2007
Số trang: 238
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Xây dựng 

Mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu với Midas/Civil

Tác giả: Ngô Đăng Quang

Giá bán:

44,000₫

Giá bìa:

44,000₫

Số lượng:

Quyển sách "Mô Hình Hóa Và Phân Tích Kết Cấu Cầu Với MIDAS/Civil" được biên soạn nhằm cung cấp cho các kỹ sư và nhất là cho sinh viên các ngành xây dựng một tài liệu hướng dẫn ban đầu về mô hình hóa và phân tích kết cấu cầu cũng như phương pháp thực hiện trên MIDAS/civil. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: