Ngày phát hành: 01/03/2009
Số trang: 16x24cm
Kích thước: 299
NXB: NXB Tài Chính

Mô hình và Cơ chế vận hành Kế toán quản trị

Tác giả: Phạm Văn Dược

Giá bán:

54,000₫

Giá bìa:

54,000₫

Số lượng:

Trong những năm gần đây, nền kế toán Việt Nam đã có những bước chuyển biến, hội nhập mạnh mẽ với nền kế toán trên thế giới. Sự chuyển biến, hội nhập đó đã đem đến những thay đổi sâu sắc về hệ thống kế toán doanh nghiệp. Hệ thống kế toán doanh nghiệp không còn duy nhất một bộ phận kế toán tài chính mà bao gồm cả bộ phận kế toán tài chính và bộ phận kế toán quản trị

popup

Số lượng:

Tổng tiền: