Nhiều năm qua, Đảng và nhà nước đã đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật trong các nhà trường thông qua pháp luật, đảm bảo đúng tính tinh thần và nội dung của Hiến pháp, pháp luật hiện hành.

MÔN HỌC PHÁP LUẬT - bài tập bài giảng dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp và day nghề

Tác giả:Bộ giáo dục và đào tạo

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

Nhiều năm qua, Đảng và nhà nước đã đặt ra yêu cầu tăng cường giáo dục pháp luật trong các nhà trường thông qua pháp luật, đảm bảo đúng tính tinh thần và nội dung của Hiến pháp, pháp luật hiện hành.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: