Ngày phát hành: Quý IV/2012
Số trang: 203
Kích thước:16x24cm
NXB: NXB Thanh Niên 

Một số vấn đề phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam

Tác giả:Văn phòng trung ương Đảng vụ kinh tế

Giá bán:

70,000₫

Giá bìa:

70,000₫

Số lượng:

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI thông qua là phấn đấu đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020. Mục tiêu đặt ra đối với phát triển công nghiệp là đến năm 2020, giá trị sản phẩm công nghệ cao đặt khoảng 45% trong tổng GDP.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: