Ngày phát hành: 23/06/2018
Số trang: 299
Kích thước: 15,5x23cm
NXB: NXB Khoa học xã hội

Nam Bộ dưới thời Chúa Nguyễn

Tác giả:Trần Nam Tiến

Giá bán:

168,000₫

Giá bìa:

168,000₫

Số lượng:

Từ cuối thế kỷ VI trở đi, Phù Nam ngày càng suy yếu, do đó vị thế trung tâm kinh tế thương mại Đông Nam Á mất dần. Đến thế kỷ VII, Phù Nam bị Chân Lạp thôn tính. Tuy nhiên, trong suốt thời gian dài là chủ nhân của vùng Thủy Chân Lạp (Nam Bộ ngày nay), Chân Lạp đã không phát huy được những gì mà người Phù Nam tạo dựng nên trong nhiều thế kỷ trước đó, thậm chí còn làm cho nó ngày một suy tàn, và rồi bị bỏ quên trong suốt gần 10 thế kỷ.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: