Ngày phát hành: 27/4/2016

Số trang: 270

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Ngay cả Buffett cũng không hoàn hảo

Tác giả:Warren Buffett Wealth

Giá bán:

78,000₫

Giá bìa:

78,000₫

Số lượng:

Vahan đã đưa ra một phản biện hết sức thuyết phục và tinh tế. Dù có hay không được cung cấp thông tin về thu nhập kỳ vọng, các nhà đầu tư cũng tự đưa ra các ước tính của họ. Hơn nữa, bộ máy quản lý cần phải cung cấp thông tin cho nhà đầu tư nhiều hơn, chứ không phải ít đi.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: