Ngày phát hành: Năm 2004
Số trang: 212
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Nghề giám đốc kinh doanh

Tác giả:Lê Quốc Sử

Giá bán:

25,000₫

Giá bìa:

25,000₫

Số lượng:

Nghề giám đốc kinh doanh - của tác giả Lê Quốc Sử, chuyên viên kinh tế cao cấp Viện khoa học xã hội tại thành phố Hồ Chi Minh do nhà xuất bản Tp. Hồ Chí Minh ấn hành là một tài liệu tham khảo có chọn lọc, phần nào đáp ứng được những vấn đề đặt ra theo chủ đề vừa nêu. Cuốn sách được biên soạn trên cơ sở chắc lọc, khái quát những tài liệu do chính tác giả thu nhập xử lý cùng việc nghiên cứu khảo sát thực tiễn trong nhiều năm qua. Kết cấu của cuốn sách gồm 2 phần.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: