Ngày phát hành: 31/10/2013
Số trang: 136
Kích thước: 13x19cm
NXB: NXB Trẻ

Nghĩ thông minh làm sáng suốt

Tác giả:Darren Bridger

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Hàng ngày, chúng ta luôn phải đối mặt với những thử thách của cuộc sống, từ những tình huống đơn giản phải ứng phó ngay lập tức cho đến những vấn đề phức tạp đòi hỏi kỹ năng lý luận chặt chẽ nhằm tìm ra giải pháp thích hợp; chúng ta luôn phải phân tích tình huống, giải quyết vấn đề, đưa ra lựa chọn, quyết định và theo đuổi mục tiêu. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: