Ngày phát hành: 27/08/2018

Số trang: 301

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Tài Chính

Tải đĩa CD theo sách tại đây.
 

 

Nghiên cứu định lượng trong kế toán - kiểm toán

Tác giả:Đinh Phi Hổ

Giá bán:

249,000₫

Giá bìa:

249,000₫

Số lượng:

Tại Việt Nam, chưa có nhiều sách viết về ứng dụng thống kê và kinh tế lượng trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán. Có thể nói đây là cuốn sách đầu tiên viết theo cách tiếp cận mới trong ứng dụng: (i) Không đi sâu vào chứng minh thống kê, kinh tế lượng mà là làm rõ các nguyên lý, nguyên tắc thống kê – kinh tế lượng nhằm sử dụng chúng vào ứng dụng trong thực tiễn nghiên cứu

popup

Số lượng:

Tổng tiền: