Ngày phát hành: Năm 2023

Số trang: 970

Kích thước: 20x28cm

NXB:  NXB Tài Chính

 

Nghiên cứu định lượng và các nghiên cứu thực tiễn trong phát triển kinh tế

Giá bán:

890,000₫

Giá bìa:

890,000₫

Số lượng:

Cuốn sách này ra đời nhằm giúp cho những nhà nghiên cứu, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ có thêm tài liệu tiếp cận phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực kinh tế phát triển. phương pháp nghiên cứu định lượng khác với nghiên cứu định tính ở chỗ dữ liệu được dùng để khám phá bản chất của các hiện tượng kinh tế. Dựa trên nhưng dữ liệu thu nhập, các công cụ thống kế mô hình kinh tế lượng được sử dụng nhằm tìm hiểu bản chất của hiện tượng và mang tính khái quát cho tổng thể nghiên cứu.
 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: