Ngày phát hành: 15/03/2007
Số trang: 530
Kích thước: 19x27cm
NXB: NXB Tài Chính

Nghiệp vụ công tác công đoàn

Tác giả:Luật gia Vũ Đình Quyền

Giá bán:

132,000₫

Giá bìa:

132,000₫

Số lượng:

Trong điều kiện nước ta đã là thành viên chính thức của Tổ chức Thương mại thế giới WTO, việc hiểu biết pháp luật, đjăc biệt là pháp luật về lao động và nắm vững nghiệp vụ công tác Công Đoàn, những quy định về tổ chức hoạt động của Công đoàn các cấp có ý nghĩa rất quan trọng không riêng gì với cán bộ Công đoàn mà còn với tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Việt Nam
popup

Số lượng:

Tổng tiền: