Ngày phát hành:
Số trang:
Kích thước:
NXB: NXB Giao thông vận tải 

 

 
 

Nghiệp vụ công tác tổ chức hành chính - nhân sự

Tác giả:Vũ Đình Quyền

Giá bán:

133,000₫

Giá bìa:

133,000₫

Số lượng:

Với Nghị quyết số 71/2006/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2006 của Quốc hội phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới, Việt Nam đã là thành viên chính thức thứ 150 của Tổ chức này. Đây thực sự là cơ hội và thách thức đối với toàn bộ xã hội, đặc biệt là đối với các cơ quan nhà nước, các tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam với hàng loạt công việc và tổ chức nhân sự là những vấn đề đặc biệt quan trọng và cần được ưu tiên hàng đầu.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: