Ngày phát hành: Q4-2009

Kích thước: 16x24

Số trang: 311

NXB: NXB Đại học quốc gia

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Tác giả:PGS.TS Nguyễn Đăng Dờn

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Ngân hàng trung ương là một thể chế tài chính đặc biệt của một quốc gia. Với vai trò điều tiết vĩ mô lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng, ngân hàng trung ương trở thành trung tâm thần kinh của toàn bộ nền kinh tế, và hoạt động ngân hàng trung ương có ảnh hưởng và tác động mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của nền kinh tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: