Ngày phát hành: 01/09/2009
Số trang: 339
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Đại học Quốc Gia TP.HCM

Nghiệp vụ ngân hàng trung ương

Tác giả:PGS. TS. Nguyễn Đăng Dờn

Giá bán:

85,000₫

Giá bìa:

85,000₫

Số lượng:

Ngân hàng trung ương thực hiện các chức năng và nhiệm vụ quan trọng, bao gồm: quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng: Phát hành tiền và điều tiết lưu thông tiền tệ; Ngân hàng của ngân hàng; Ngân hàng của Chính phủ. Trong quá trình thực hiện các chức năng và nghiệp vụ của mình, Ngân hàng Trung ương luôn giữ vai trò Trung tâm trong điều phối và kiểm soát tiền tệ và các dòng chu chuyển vốn tín dụng, với mục tiêu đảm bảo sự phát triển hài hòa, hợp lý giữa tăng trưởng tiền tệ và tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: