Ngày phát hành: 09/2007
Số trang: 398
Kích thước:14x20cm
NXB: NXB Lao Động Xã Hội

Người dẫn đầu thành công

Tác giả:Minh Khang

Giá bán:

51,000₫

Giá bìa:

51,000₫

Số lượng:

Cuốn sách này nhằm mục tiêu cung cấp những gì bạn cần để làm điều đó, cải thiện cho sự thực hiện của bạn và cả công việc chung bạn quản lý. Nó sẽ cho bạn thông tin, kỹ năng, hiểu biết cần thiết để bắt đầu và duy trì quá trình quản lý thành công sự thực hiện. Nó được viết ra để giúp bạn – cho dù bối cảnh của bạn thế nào – để nghiên cứu, thấm thấu và sử dụng những ý niệm và công cụ của quá trình này. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: