Ngày phát hành: Quí III/2018
Số trang: 254
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Văn hóa - Văn nghệ 

Người Hoa người minh hương với văn hóa Hội An

Tác giả:Nguyễn Ngọc Thơ

Giá bán:

130,000₫

Giá bìa:

130,000₫

Số lượng:

Việt Nam là một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng. Kho tàng văn hóa Việt Nam là hệ thống các thành tựu văn hóa do các dân tộc, các vùng miền văn hóa cùng sáng tạo nên và gìn giữ. các thành tựu văn hóa ấy trên thực tiễn đã tương tác với nhau và với những thử thách của thời gian và các biến cố lịch sử, những thứ còn lại có cái làm nền tảng hình thành dòng văn hóa đương đại, song cũng có cái còn lưu giữ dưới dạng ký ức lịch sử - một phần của di sản văn hóa. Văn hóa Hội An đương đại bao trùm cả hai thứ ấy.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: