Ngày phát hành: 31/12/2019

Số trang: 452

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguyễn Hiến Lê - Những lời tựa và bài giới thiệu sách

Tác giả:Nguyễn Hiền Đức

Giá bán:

150,000₫

Giá bìa:

150,000₫

Số lượng:

Theo Nguyễn Hiến Lê: "Tôi đã viết bốn - năm chục bài tựa cho các tác phẩm của tôi và hai chục bài cho các tác phẩm của bạn. Có người nhờ tôi đề tựa cho hai, ba cuốn. Hai đã là quá nhiều rồi (hóa nhảm đi), mà phải là hai cuốn trong hai loại khác nhau thì tôi mới nhận lời...Để tôi đọc lại"
popup

Số lượng:

Tổng tiền: