Ngày phát hành: 08/2006

Số trang: 536

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao động xã hội

Nguyên lý cơ bản về thương mại quốc tế

Tác giả:TS. Nguyễn Thành Danh

Giá bán:

90,000₫

Giá bìa:

90,000₫

Số lượng:

Chương 1: Nhận thức cơ bản về doanh thương quốc tế, Chương 2: Mậu dịch quốc tế và đầu tư nước ngoài, Chương 3: Các lý thuyết kinh tế về ngoại thương, phát triển và đầu tư, Chương 4: Các tổ chức quốc tế, Chương 5: Hệ thống tiền tệ quốc tế và cán cân thanh toán

popup

Số lượng:

Tổng tiền: