Ngày phát hành: 2008

Số trang: 310

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Thống Kê

Nguyên lý kế toán mỹ ( NXB thống kê )

Tác giả:Đặng Kim Cương

Giá bán:

56,000₫

Giá bìa:

56,000₫

Số lượng:

Nội dung quyển sách đề cập đến 6 vấn đề chủ yếu : 
1. Tổng quan về kế toán
2. Báo cáo kế toán
3. Quá trình thu thập và ghi chép số liệu 
4. Đo lường thu nhập doanh nghiệp
5.Bảng tính nháp và quá trình khóa sổ tài khoản
6. Kế toán ở các công ty thương mại và hệ thống kiểm soát nội bộ
popup

Số lượng:

Tổng tiền: