Ngày phát hành: 03/2012

Số trang: 251

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông 

Nguyên lý kế toán 2012 ( TB lần thứ 7 )

Tác giả:PGS.TS Võ Văn Nhị

Giá bán:

65,000₫

Giá bìa:

65,000₫

Số lượng:

Chương 1: Bản chất, đối tượng và phương pháp của kế toán, Chương 2: Bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Chương 3: Tài khoản và ghi sổ kép, Chương 4: Kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết, Chương 5: Chứng từ kế toán - kiểm kê

popup

Số lượng:

Tổng tiền: