Ngày phát hành: 31/12/2010

Số trang: 239

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Lao Động

Nguyên lý thống kê

Tác giả:TS. Trần Thị Kỳ

Giá bán:

60,000₫

Giá bìa:

60,000₫

Số lượng:

Trong thực tế các hiện tượng kinh tế - xã hội thường tồn tại rất phức tạp trên phạm vi rộng và luôn biến động. Để có thể hoạch định các chính sách kinh tế - xã hội và đề ra biện pháp quản lý phù hợp, đạt hiệu quả cao, chúng ta phải nắm được bản chất, quy luật vận động và phát triển của chúng. Để thực hiện được điều này, cần thiết phải nghiên cứu thống kê

popup

Số lượng:

Tổng tiền: