Ngày phát hành: 21/02/2020
Số trang: 208
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Nguyễn thị tây sơn ký

Tác giả:Khuyết Danh

Giá bán:

80,000₫

Giá bìa:

80,000₫

Số lượng:

Khi so sánh bộ Nguyễn thị Tây Sơn ký và Đại Nam chính biên liệt truyện chúng ta thấy có một số sai biệt, mặc dầu không phải là những điều gì hoàn toàn mới mẻ nhưng có thể soi sáng được nhiều chi tiết vốn đi vẫn được coi như bất di bất dịch. Việc đó cũng giúp chúng ta có cơ hội cân nhắc để lượng định tài liệu về đời Tây Sơn và tìm hiểu những thêm thắt được tiểu thuyết hóa theo thời gian.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: