Ngày phát hành: 29/06/2020
Số trang; 303
Kích thước: 15x23cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Nhà lãnh đạo nhạy bén

Tác giả:Simon Hayward

Giá bán:

120,000₫

Giá bìa:

120,000₫

Số lượng:

Cuốn sách "Nhà lãnh đạo nhạy bén" cung cấp kế hoạch chi tiết cho việc tạo ra một tổ chức nhạy bén hơn, nhưng không hề né tránh đánh giá việc đó có thể khó khăn đến mức độ nào. Simon Hayward diễn giải cách thức nếu các nhà lãnh đạo áp dụng những phương pháp làm việc nhạy bén - bao gồm đặt ưu tiên không khoan nhượng, hợp tác và làm việc theo đội nhóm, tạo ra một văn hóa học hỏi và đổi mới theo định hướng khách hàng - họ sẽ thích nghi và không ngừng phát triển phù hợp với một thế giới kinh doanh phức tạp.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: