Ngày phát hành: 2005

Số trang: 344

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Lý luận chính trị

Nhà ngoại giao hoàng lương hồi ký và tác phẩm

Tác giả:Hoàng Lương

Giá bán:

35,000₫

Giá bìa:

35,000₫

Số lượng:

Cuốn sách kể lại những sự kiện và tập hợp những bài viết mới cũng như những bài viết mà đồng chí Hoàng Lương đã viết cách nay đã nhiều năm. Tuy nhiên, những vấn đề mà đồng chí nêu ra trong các trang hồi ký và các bài viết của mình đến nay vẫn còn nguyên giá trị đối với việc tìm hiểu kinh nghiệm hoạt động ngoại giao của nước ta - một lĩnh vực còn rất ít sách đề cập đến.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: