Ngày phát hành: Quí II/2008
Số trang: 535
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Lao động xã hội 

Những bài học doanh thương quốc tế

Tác giả:TS. Nguyễn Thành Danh

Giá bán:

95,000₫

Giá bìa:

95,000₫

Số lượng:

 Các bạn có thể hiểu được nội dung trình bày và được các bạn xem là dễ học.Những  vấn đề cơ bản về thương mại Quốc tế là quyển sách tập kết và cải tiến theo chiều hướng hiện đại. Qua các thời kỳ phát triển theo từng nhận định nhưng chúng ta có thể nhận định về những thành quả nghiên cứu của những người có công đầu trong nghiên cứu Thương mại Quốc tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: