Ngày phát hành: Quí IV/2019
Số trang: 318
Kích thước: 16x24cm
NXB: NXB Tổng hợp TP.HCM

Những mảng màu du lịch Việt Nam

Tác giả:Phan Huy Xu

Giá bán:

135,000₫

Giá bìa:

135,000₫

Số lượng:

Khách du lịch nước ngoài có thể thấy cuộc sống của chúng ta còn nghèo về mặt vật chất nhưng không thể xem chúng ta thiếu văn hóa. Không thể để đồng tiền làm mất giá trị cao đẹp về uy tín của thương hiệu du lịch. Cần khẳng định văn hóa phải song hành với du lịch. Văn hóa là nền tảng tinh thần và động lực của phát triển du lịch. Nếu văn hóa xuống cấp thì du lịch không thể phát triển bền vững vì văn hóa là gốc rễ của sự phát triển du lịch.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: