Ngày phát hành: 10/2005

Số trang: 240

Kích thước: 19x27cm

NXB: NXB Thống kê

Những sửa đổi cơ bản của Luật thương mại năm 2005

Tác giả:Ths. Ls. Phan Thông Anh

Giá bán:

53,000₫

Giá bìa:

53,000₫

Số lượng:

Luật thương mại đầu tiên của nước cộng hòa XHCN Việt Nam đã được Quốc hội thứ Ĩ kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10/05/1997 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/1998 nhằm điều chỉnh các hành vi thương mại, xác định địa vị pháp lý thương mại
popup

Số lượng:

Tổng tiền: