Ngày phát hành: Q4/2011

Số trang: 776

Kích thước: 18.3x26cm

NXB: NXB Thông Tấn

Niên giám quan hệ nhà đầu tư và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp

Tác giả:Khác

Giá bán:

150,000₫

Giá bìa:

150,000₫

Số lượng:

Niên giám Doanh nghiệp Niêm yết 2011 gồm có 4 chương
Chương I: IR và tối đa hoá giá trị doanh nghiệp
Chương II: Chiến lược đầu tư chứng khoán thế giới
Chương III: Thông tin doanh nghiệp niêm yết
Chương IV: Phụ lục
popup

Số lượng:

Tổng tiền: