Ngày phát hành: 07/2014
Số trang: 935
Kích thước: 17x24,5cm
NXB: NXB Thống kê

Niên giám thống kê 2013

Tác giả:Tổng cục thống kê

Giá bán:

450,000₫

Giá bìa:

450,000₫

Số lượng:

Niên giám Thống kê năm 2013 bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh khái quát động thái và thực trạng kinh tế – xã hội của cả nước, của các vùng và các địa phương năm 2013; số liệu thống kê chủ yếu của các nước và vùng lãnh thổ trên thế giới nhằm cung cấp tư liệu phục vụ yêu cầu nghiên cứu và so sánh quốc tế.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: