Ngày phát hành: 2020

Số trang: 424

Kích thước: 14.5x20.5cm

NXB: NXB Tổng hợp TPHCM

Nửa đời còn lại

Tác giả:Vương Hồng Sển

Giá bán:

140,000₫

Giá bìa:

140,000₫

Số lượng:

Tôi đã 92 tuổi đầu, chỉ chờ ngày xuống lỗ và đã hết ham vừa danh vừa lợi,…nay tôi lại quyết viết mươi trang cà kê cho được hả hơi, vả lại tôi đã hết thời giờ tra cứu tài liệu cũ, vậy tôi xin người đọc hiểu cho tôi, đây là tôi thố lộ tất cả chân tình, tôi tỏ bày riêng cái nghe thấy cạn hẹp của một tên may thời còn sót lại và đã được mớ người trẻ và người cao kiến muốn biết chút lòng kẻ sống dai nầy thôi. - Vương Hồng Sển.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: