Ngày phát hành: Năm 2009
Số trang: 219
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Giao Thông Vận Tải

Phân tích các báo cáo tài chính ( Lý thuyết - Bài tập & Bài giải )

Tác giả:Ths. Nguyễn Công Bình

Giá bán:

40,000₫

Giá bìa:

40,000₫

Số lượng:

Phân tích báo cáo tài chính vận dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích vào các báo cáo tài chính và các tư liệu liên quan nhằm rút ra các ước tính và kết luận hữu ích cho các quyết định kinh doanh. Phân tích báo cáo tài chính là một công cụ sàn lọc khi lựa chọn các "ứng viên" đầu tư hay sát nhập, và là công cụ dự báo các điều kiện và hậu quả về tài chính trong tương lai.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: