Ngày phát hành: 2/2012

Số trang: 366

Kích thước: 16x24cm

NXB: NXB Phương Đông

Phân tích thị trường tài chính (financial market analysis)

Tác giả:PGS.TS.Lê Văn Tề

Giá bán:

92,000₫

Giá bìa:

92,000₫

Số lượng:

Xuất phát từ nhận thức đó, nhóm tác giả biên soạn quyển sách “Phân tích thị trường tài chính” - một lĩnh vực hết sức hấp dẫn và chứa đựng nhiều kiến thức hết sức phong phú. Những kiến thức về thị trường tài chính và phân tích thị trường tài chính có được là sản phẩm của nhiều người - nhiều nhà khoa học có tầm cỡ ở nhiều nước - được biên soạn lại theo một yêu cầu sử dụng cụ thể, ứng với trình độ phát triển về nhận thức của nhiều người về lĩnh vực này trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: