Ngày phát hành: 

Số trang: 

Kích thước: 

NXB: NXB CTQG

Pháp Luật Về Giải Quyết Tranh Chấp Lao Động Tập Thể - Kinh Nghiệm Của Một Số Nước Đối Với Việt Nam

Giá bán:

62,000₫

Giá bìa:

62,000₫

Số lượng:

Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động sản xuất - kinh doanh, quan hệ lao động trong các doanh nghiệp từng bước dược cải thiện, thu nhập và đời sống của người lao động được nâng cao, lợi nhuận cùa người sử dụng lao động được bảo đảm. Tuy nhiên, ở một số doanh nghiệp, hiện tượng tranh chấp lao động tập thể vẫn tồn tại và đang có xu hướng tăng cả về quy mô và số lượng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: