Ngày phát hành: 14/09/2006
Số trang: 227
Kích thước: 14,5x20,5cm
NXB: NXB Lý luận chính trị

Phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong lĩnh vực khoa học - công nghệ

Tác giả:GS.TSKH Lê Du Phong

Giá bán:

22,000₫

Giá bìa:

22,000₫

Số lượng:

Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ trong hai thập kỷ vừa qua đã làm thay đổi một cách toàn diện và sâu sắc cơ cấu và phương thức hoạt động của nền kinh tế toàn cầu nói chung, của từng quốc gia nói riêng
popup

Số lượng:

Tổng tiền: