Ngày phát hành: 2010

Số trang: 328

Kích thước: 19x27cm

NXB: NXB Tài Chính

Phát triển kỹ năng quản trị

Tác giả:Nguyễn Quốc Tuấn

Giá bán:

79,000₫

Giá bìa:

79,000₫

Số lượng:

Kỹ năng quản trị cần thiết cho bất cứ ai muốn trở thành những nhân viên và những nhà quản lý thành công trong đa dạng các hoàn cảnh và đặc thù của bất luật tổ chức nào. Chính khả năng vận dụng những kỹ năng quản trị trong nhiều bối cảnh khác nhau về môi trường, con nguời và tổ chức, do đó càng trở nên quan trọng trong điều kiện môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng và vì thế phát triển kỹ năng quản trị trở thành một trong những môn hoc quan trọng trong việc trang bị năng lực cho các nhà quản trị tương lai.
popup

Số lượng:

Tổng tiền: