Xuất xứ: Việt Nam 

Phiếu thu 1 liên

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Phiếu thu là mẫu chứng từ kế toán bắt buộc, dùng để xác định số tiền mặt thực tế xuất quỹ, làm bằng chứng cho việc đã thanh toán hay chưa. Phiếu thu A5 được in theo mẫu số C31-BB theo quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: