Xuất xứ: Việt Nam 

Phiếu xuất 2 liên

Giá bán:

10,000₫

Giá bìa:

10,000₫

Số lượng:

Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 2 liên khổ A5, ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính, giúp ghi lưu đầy đủ thông tin trong công việc nhập hàng hóa ra khỏi kho. Có nhiều công dụng khác nhau tùy theo mục đích sử dụng, bạn có thể tham khảo một số sản phẩm tương tự ở mục sổ tập 
popup

Số lượng:

Tổng tiền: